Wie ‘vaandeldrager’ zegt, zal ongetwijfeld meteen ook schutterij noemen. De schutterijen zijn immers het toonbeeld van het cultureel erfgoed en de vaandeldrager neemt altijd een belangrijke positie binnen de schutterswereld. Het besluit was snel genomen, bij de officiële opening van de tentoonstelling op vrijdag 10 maart 2023 zal de schutterswereld en ook Harry Das en zijn vrouw Grada, (de vaandeldrager van Budel), hun medewerking verlenen.

Wie in eerste instantie denkt aan Rembrandt, denkt waarschijnlijk ook meteen aan de ‘Nachtwacht’, maar het schilderij ‘de Vaandeldrager’ is ook wereldberoemd en is mede aangekocht door de Nederlandse Staat, de Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum Fonds, die de vraagprijs van 175 miljoen bekostigden.Sinds de komst naar Nederland is de ‘vaandeldrager’ begonnen aan een tour, waarbij hij nu is aanbelandt in Limburg. Vanuit Limburg gaat het schilderij naar Groningen om vervolgens in het Rijksmuseum te komen hangen. Vrijdag 10 maart 2023 marcheerde een stoet van schutters vanaf het Limburgs provinciehuis naar het Bonnefantenmuseum. Voorafgegaan door een muziekkorps, waren tientallen vaandeldragers, vergezeld door schutters die een erehaag vormden voor de genodigden. Gedurende de avond volgenden er diverse optredens van het muziekkorps en werd op elk heel uur een erehaag gevormd op de weg naar het wereldberoemde schilderij, wat ook geflankeerd werd door twee vaandeldragers. Op woensdag 29 maart 2023 zal het Bonnefantenmuseum ook gratis worden opengesteld voor iedereen en biedt dit een laatste mogelijkheid om het schilderij te aanschouwen in het Bonnefantenmuseum. Vaandeldrager In de 17e eeuw waren vaandeldragers personen met aanzien. Ze waren derde in rang van de schutterij na de kapitein en de luitenant. Vaak staan ze daarom prominent afgebeeld op groepsportretten, zoals de Nachtwacht. Rembrandt schilderde de Vaandeldrager in 1636. Dit is ook het jaartal wat de schutterij van Budel als jaar van oprichting hanteert.  Rembrand was net voor zichzelf begonnen, nadat hij vijf jaar lang portretten had geschilderd voor kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh. Op Rembrandt’s schilderij lijkt geen echte Vaandeldrager te zijn geportretteerd. De Vaandeldrager lijkt erg op Rembrandt zelf! Rembrandt had nog nooit voor de rijke schutterijen gewerkt en probeerde met dit portret zijn kunnen te demonstreren. Met succes, want in 1642 kreeg hij de opdracht voor de Nachtwacht!