Koning der Koningen

Koning der Koningen

Elk jaar op de 2de zondag in September organiseert schutterij St. Nicolaas & St. Antonius Budel een traditioneel koningstreffen. Al vele jaren komen schutters koningen en koninginnen van OLS aangesloten verenigingen en gilden uit de kring Kempenland bij elkaar voor een unieke wedstrijd tussen koningen onderling.

Met vragen kan u terecht bij T. Rutten (+31 495 499572), per mail op info@schutvanbuul.nl. Aanmelden dient te gebeuren voor 1 september, tenzij u na deze datum nog koning schiet. Het aantal inschrijvingen is beperkt , de organisatie neemt na aanmelding contact met U op.

Download HIER het inschrijfformulier.

Download HIER de uitnodigingsbrief.

Deze traditie is binnen de gemeente Cranendonck warm ontvangen en heeft de gemeente ook doen besluiten dit culturele evenement te omarmen en er een officieel tintje aan te geven. De burgemeester van Cranendonck heet de gasten persoonlijk welkom. Schutters- en gilden koningen die inschrijven ontvangen van het Cranendoncks gemeentebestuur dan ook de officiële uitnodiging voor dit culturele treffen.

De ontvangst vind plaats in het centrum van Budel en wordt er een groepsfoto gemaakt van alle deelnemende koningen, koninginnen en/of koningsparen. Deze foto, samen met individuele foto’s van alle deelnemers worden op het einde van de wedstrijd gratis digitaal verstuurd aan de deelnemers.

Natuurlijk wordt er met de zware buks geschoten, op de traditioneel houten koningsvogel. Degene die de vogel naar beneden schiet ontvangt hiervoor de zilveren speld van de gemeente Cranendonck en mag zich Koning der Koningen noemen. Ook de overige deelnemers ontvangen een blijvende herinnering als bewijs van deelname aan deze traditionele wedstrijd. Ieder jaar weer kijkt iedereen met veel plezier terug op deze inmiddels hooggewaardeerde gebeurtenis. Bij de receptie op het gemeentehuis stelt het de vereniging het zeer op prijs wanneer ook de begeleiders ook in uniform aanwezig zijn. Na ontvangst en toost op de dag, gaan de gasten in optocht en onder begeleiding van de drumband naar de “Schutshoeve” van Schutterij St.Nicolaas en St.Antonius aan de Laarstraat in Budel. Hier wordt van een gezamenlijke lunch genoten waarna de schietwedstrijd rond 14 uur start. De “Schut van Buul” staat garant voor een spannende, sfeervolle en gezellige dag.

Elke schutterskoning(in) is van harte uitgenodigd om in te schrijven voor deze wedstrijd onder koningen.

privacy beleid