Accomodatie

Accomodatie

Driekske Bax

De ‘Schutshoeve’ is het verenigingsgebouw en de thuisbasis van de vereniging. Met gezamenlijke inspanning van de leden is dit gebouw in 1988 tot stand gekomen. De eerste steen is gelegd op 30-5-1988, door de toen 92 jarige schutter ‘Driekske Bax’ tezamen met de heer Wijte burgemeester van Budel.

Alle voorzieningen voor de vereniging zijn er aanwezig inclusief de karakteristieke schietbomen met kogelvangers. Het gebouw wordt door een team van vrijwilligers onderhouden en uitgebaad.

Naast bijeenkomstpunt fungeert het gebouw als repetitie lokaal voor de drumband leden, vergaderzaal, oefenlokaal voor de schietsport. Hiervoor is een ruimte ingericht om met een luchtdruk geweer ook s’winters of bij slecht weer te kunnen schieten.

Ook de benodigde materialen voor de schietsport worden hier gemaakt, kogels, harken, stoppen enz.

schutshoeve aan de Laarstraat

Tevens wordt deze accommodatie gebruikt om groepen van mensen te ontvangen die kennis willen maken met de schutterij en hun gebruiken. Daarvoor staan leden van de vereniging ter beschikking voor de gasten te kunnen informeren. Zij kunnen alles vertellen over de schutterijen in het algemeen en natuurlijk in het bijzonder over de ‘Schut van Buul’. Daarbij is echter een voorwaarde voor een bezoek gesteld. Het deelnemen aan een schutters activiteit is een verplichting.

Het meest gebruikelijke is dat men een schietwedstrijd organiseert, maar het kan ook een slagwerk, vendelzwaaien, exercitie oefening of lezing zijn. Doelstelling is om bij mensen interesse op te wekken voor de eeuwenoude traditie van schutters en schutterijen. Om op die manier de ‘Schut van Buul’ nog voor vele eeuwen in stand te kunnen houden.