Wedstrijden

Wedstrijden

Hierna vindt u een korte uitleg van de wedstrijden die plaats vinden op een schuttersfeest.

Mooiste Koning, mooiste Keizer
De meest markante figuur van de schutterij is zonder twijfel de koning, al dan niet vergezeld van een koningin. Omhangen met prachtige zilveren koningsplaten, vormt hij letterlijk en figuurlijk het schitterende middelpunt van de vereniging. Elke schutter kan koning worden. Naar eeuwenoud gebruik wordt er door de leden van de vereniging volgens het reglement op de vogel geschoten. Na het openingsschot schieten de leden in volgorde van loting om de beurt net zo lang op het blok tot het laatste stukje overblijft. Hij of zij die dit naar beneden schiet mag zich gedurende het komende jaar koning van de schutterij noemen. Schiet de koning drie keer binnen vijf jaar de vogel af, dan wordt hij tot keizer gekroond. Een erefunctie die hij in principe tot het einde van zijn dagen behoudt. Tijdens die schuttersfeesten wordt de koning en de keizer beoordeeld op het feestterrein. Beoordeeld wordt o.a. kleding, hoofddeksel, handschoenen, schoeisel, koningszilver, onderscheidingen, houden met opgestoken sabel of degen, sjerp, algemene indruk.

Mooiste Koningin
Alle koninginnen worden in één categorie beoordeeld. Kleding aangepast aan de weersomstandigheden. De Koningin wordt tweemaal beoordeeld 1 bij het onderdeel “mooiste koningspaar” 2 bij het onderdeel “mooiste koningin” Beoordeeld wordt, kleding, kapsel en hoofdbedekking, handschoenen, sjerp, bloemen, schoeisel en kousen, en natuurlijk de algemene indruk.

Mooiste Koningspaar
Als uitgangspunt gelden de normen voor de “mooiste koning” en “mooiste koningin” De koningin loopt rechts van de koning, zodat zij geen hinder heeft van eventueel gedragen sabel of degen. Als paar wordt beoordeeld de kleurencombinatie van de kleding van de koning en koningin, deze moet een harmonisch geheel vormen. Het koningspaar moet waardig zijn in kleding en presentatie.

Beste vendelier
Het vendelzwaaien is afgeleid van de aloude traditie rondom het vaandel als strijdteken. De vlag staat symbool voor de soevereiniteit van het gezelschap. Zij vertegenwoordigd alle deugden en normen waarop de schutter prat gaat. Valt het vaandel dan is alles verloren. Dit uitgangspunt staat centraal in de vaste patronen of reeksen die de vendeliers met hun vaandel maken. Onder alle omstandigheden moet de vlag blijven wapperen. Behalve behendigheid is ook een grote mate van kracht vereist om als volleert vendelier gedurende 10 minuten het kunnen tonen. De vendeliers zijn in 5 klasse ingedeeld; jeugdklasse, c- b- a- klasse, vaandel klasse. Beoordeeld wordt o.a.; ritme gelijkmatig vendelen, stand en lichaamshouding, vrij van lichaam en grond, systematiek link en rechts gelijk prestaties voor acrobatiek vendelen, prestatie voor klassiek vendelen.

Mooiste Marketentster (groep)
Mooi om te zien, maar zonder historische betekenis. Dat zijn de marketentsters die sinds begin jaren ’70 de schutterijen begeleiden. Het idee van marketentster is afgeleid van de vrouwen die in de 16e en 17e eeuw achter het leger aantrokken. Het was een mogelijkheid om bij de echtgenoot in de buurt te zijn en hem van zijn droogje en zijn natje te voorzien. De vrouwen maakten van de nood een deugd, en boden ook anderen voedsel en drank als koopwaar aan. Vandaar de naam marketentster, die is afgeleid van ‘markentare’ hetgeen verkopen of verhandelen betekent. Marketentsters worden per vereniging als groep beoordeeld, met dien verstande dat ook één marketentster wordt beschouwd als groep. De plaats van de marketentster in de schutterij is vóór de vaandeldrager. De kleding dient te harmoniëren met de uniformen van de schutterij. Beoordelingspunten zijn o.a.; • Houding deze dient kalm en waardig te zijn. • Vaatje, houten vaatje aan draagriem over de schouder, voorzien van sterke drank. • Mandje of korfje; inhoud glaasje, bruikbaar mes, handdoek, stokbrood, kaas worst • hygiëne en handelingen (afsnijden brood, kaas en tappen glaasje drank) • geldbuidel, van stof of leer • kleding, hoofdbedekking etc.

Marswedstrijden door muziekkorpsen
Aan de basis van elke drumband staan de trommels. De diepte- en tenortrommel produceren een donkere dreun. De overslagtrom geeft het ritme aan en de ‘kleine trom’ bepaalt de melodie. Hun klankkleur kan variëren door op het onderste vel metalen snaren te laten meetrillen. Wanneer de drumband alleen uit tamboeren bestaat, wordt zij ingedeeld in sectie A. De drumbands die begeleid worden door klaroenblazers heten klaroenkorpsen en vallen onder sectie B. Een klaroen is een soort trompet die slecht 5 natuurlijke tonen in Bes produceert. Wordt dit korps uitgebreide met basklaroenen en klaroenen met ventiel, dan valt dit gezelschap in Sectie C. Komen Hoorns erbij, dan wordt het Sectie D en is de drumband verrijkt met een fluitkorps, dan speelt die in Sectie E. Behalve qua samenstelling, verschillen de drumbands ook qua niveau. Zo ontstaan de diverse divisies; van vierde, derde, tweede divisie tot eerste en eredivisie. Bereikt het gezelschap de top, dan musiceert het in de concertdivisie. De deelnemende korpsen dienen één marcherend werk uit te voeren.

Het optreden bestaat uit:

  • de opmars
  • de presentatie van de vereniging aan de jury en het publiek bij welke presentatie de tamboer-maître voor het optredende korps staat
  • de aanmelding door de tamboer-maître bij de jury
  • het marcherend uitvoeren van de mars

De jury bestaat uit 2 personen en geeft haar oordeel in de volgende rubrieken; Klankverhouding, techniek en articulatie, muzikale uitvoering dynamiek en frasering, samenspel en ritmiek, interpretatie en tempo, marsorde en discipline. Tevens wordt ook de tamboer-maître beoordeeld op; stok- en of mondcommando’s, stokhandelingen, exercitie en houding Bij gemiddeld een 9, minimaal 108 punten, een 1e prijs met lof Bij gemiddeld een 8, minimaal 96 puntten, een 1e prijs Bij gemiddeld een 7, minimaal 84 puntten, een 2e prijs Bij gemiddeld een 6, minimaal 72 puntten, een 3e prijs

Solistenconcours
Op het solistenconcours kunnen individuele leden van de drumbands hun muzikale talenten tonen. Het aardige aan dit solistenconcours is, dat met name jeugdige tot zeer jeugdige schuttertje hieraan deelnemen. Vol ernst en overgave gaan zij ervoor, en omdat meestal dezelfde muzikanten de strijd met elkaar aangaan, ontstaat er een gezonde concurrentie en na-ijver die de prestaties ten goede komt. Deelnemers in de jeugdafdeling mogen vrije werken uitvoeren. Deelnemers in de overige afdelingen moeten voor het uit te voeren werk een keuze maken uit de geldende solisten repertoria. Deelnemers ontvangen een door de jury opgemaakt kritisch en gemotiveerd verslag en puntenlijst betreffende het optreden. De beoordeling geschied in; Muzikale uitvoering, technische uitvoering, ritmische uitvoering, nuancering, tempo, presentatiehouding.

Zestal schieten
Het onderdeel van een schuttersfeest is de schietwedstrijd met de zware buks. Om enig idee te geven hoe dit in z’n werk gaat, kun je hier een uitleg lezen.

Van oorsprong is een schutterij een club vrijwilligers die de plaatselijke bevolking beschutte tegen gevaren van buitenaf. Nu zou men een schutterij kunnen vergelijken met een burgerwacht. Wapens hebben in het verleden daarbij natuurlijk altijd een grote rol gespeeld. Na de invoer van het leger en later de plaatselijke politie is de functie voor een schutterij komen te vervallen. Om de vereniging in stand te houden en zich te bekwamen in het schieten hebben de schutters de beoefening van de schietsport voorgezet in liefhebberij. Rond 1900 hebben schutterijen zich verenigd in een bond die ten doel stelde om het schuttersgebeuren in een wedstrijdelement te wijzigen om daarmee de traditie in stand te houden.

Bij de huidige schuttersfeesten worden door elke deelnemende verenigingen een of meerdere zestallen samengesteld die in verdeelde klassen zoals 1e, 2e, 3e, jeugd en dames zestallen de wedstrijd aangaan. Daarvoor wordt er op een zestien meter hoge paal een rek geplaatst met latten die elk 18 stopjes bevatten. Het is de bedoeling dat elk lid van een zestal 3 schoten lost en daarbij 3 stoppen probeert te schieten. Wanneer alles zes de schutters geschoten hebben dienen alle 18 stopjes weg te zijn. In dit geval dan word er een volgende ronden geschoten tot het moment dat er nog maar een vereniging overblijft die niet heeft gemist.

Dit kan toch niet moeilijk zijn zult U denken. Inderdaad is dat ook niet moeilijk, maar vergelijk het met een voetballer die klaar staat om een penalty te nemen. Daarvan denk je ook dat hij niet kan missen. De afstand is relatief klein, het doel is groot en de keeper heeft weinig kans. En toch mist hij vaak, alleen al om het feit dat hij niet màg missen. Daar draait het nu om, de spanning van het gegeven dat je niet mag missen. Al schiet je elke kogel met succes af op de training, de wedstrijd is toch weer anders. Als team geef je ook bij het schieten alle steun, vertrouwen en rust aan je teamgenoot. Als team maak je het succes en deel je de teleurstelling. Kortom het schuttersgebeuren is niet alleen een traditioneel gebeuren maar ook een modern gebeuren met wedstrijd elementen die vele mensen aanspreekt.

De schut van Buul oefent op maandag van 19.00u tot 20.00u in de zomer (vanaf Pasen) buiten op de schietbomen en in de winter (vanaf begin oktober) binnen in de schutshoeve aan de Laarstraat (achter de boerenbond). U bent van harte welkom om eens nader kennis te komen maken of een paar schoten te proberen. De leden van de schutterij zijn graag bereid U van alle informatie te voorzien.

*Exercitie wedstrijden zie onder opleidingen
*Schietwedstijden zie onder zware buks opleidingen