“Muziek in de klas” ook in het nieuwe schooljaar. Basisschool “de Schatkist” en schutterij St. Nicolaas & St. Antonius van Budel hebben ook voor het schooljaar 2021-2022 hun samenwerking bekrachtigd.

Hein Lepelaars directeur BS de schatkist.
Luc Compen secr. Schutterij Budel

Opnieuw, en voor het 5de opvolgend jaar, zal de schutterij muziek gaan brengen in het basisonderwijs. Wekelijks wordt er in groep 5 en 6 les gegeven door een vakdocent die al vele jaren aan de schutterij is verbonden. Hij gaat kinderen kennis laten maken met slagwerkmuziek en hun talent voor muziek laten ontdekken en ontwikkelen. Daarnaast zullen de kinderen ook kennis gaan maken met een stukje lokale cultuur. De schutterij heeft al sinds de middeleeuwen (anno 1636) een plaats in de Budelse gemeenschap. Van oorsprong is een schutterij dé voorloper van onze huidige buurtpreventie of burgerwacht en nog altijd actief in hun culturele gebruiken. Ook dit stukje lokale historie verdiend bekendheid en actueel gehouden te worden. Om “muziek in de klas” te kunnen organiseren is een jeugdplan opgesteld door de vereniging. Dit jeugdplan omvat een toekomstvisie waarbij, opleiden tot slagwerker, aanschaf en onderhoud van materiaal, goede begeleiding en doorstroom van de jeugd naar de vereniging centraal staan. Om dit financieel mogelijk te maken is een groep “Vrienden van de Schut” opgericht. Een club van lokale ondernemingen die dit initiatief ondersteunen en de financiële basis hiervoor leggen. In het afgelopen (corona) jaar heeft de vereniging geen extra beroep gedaan op lokale ondernemers. Dit jaar zal de werving voor dit jeugdplan een extra impuls krijgen met het doel om meer basisscholen en kinderen kennis te laten maken met “muziek in de klas”. Met dank aan de sympathisanten voor “Vrienden van de Schut”.