Schutterij St.Nicolaas & St. Antonius Budel zal, evenals vorig jaar, dit jaar ook het koningsschieten niet organiseren. Het koningsschieten vindt jaarlijks plaats op Kermismaandag, tevens bestaat er dan de mogelijkheid om aan het schieten deel te nemen als donateur voor het kermiskoningschap. Ook deze wedstrijd zal niet plaatsvinden. Het toelaten van publiek voor het kermis-koningschieten, de te hanteren hygiëneregels met de buks, 1.5 mtr regel, vaccinatie toegangscontrole enz. heeft zoveel omhanden dat het organiseren daarvan lastig wordt. Daarom wordt, het kermis-koningschieten ook verschoven naar 2022.

Lang voordat er een nationaal koningshuis was, hadden de schutterijen  al hun koningen. Niemand weet hoe oud het koningsschieten is, maar het is een van de oudste volksvermaken.

De regerende koning van een schutterij maakt een houten vogel die vervolgens op een hoge paal geplaatst wordt. Vervolgens schieten de schutters in een vooraf gelote volgorde op de houten vogel. Deze wordt compleet in stukken geschoten. Degene die erin slaagt het laatste stukje van de vogel af te schieten is de nieuwe koning. Nog altijd heeft het koningschap eeuwigheidswaarde. Hij of zij  die eens koning geweest is, schenkt een zilveren schild wat daarna door zijn opvolgers met eerbied gedragen wordt. Voor eeuwig zal hun naam bekend blijven waar andere stervelingen in vergetelheid raken. De huidige koning van “ De Schut van Buul “ Grada Das draagt bijvoorbeeld het zilver van P.Wielms die in 1643 voor de derde keer koning was en dus keizer werd. Het is het oudste schild in het bezit van de schutterij. Oudere schilden zijn vroeger verkocht aan het Brusselse museum voor geschiedenis en kunst. Ook daar zullen de koningen voor eeuwig bekend blijven. De nieuwe koning wordt een volgende schakel in de eeuwenoude schutterstraditie. Door de corona pandemie is het jammer genoeg in 2020 en ook in 2021 niet verantwoord deze oude traditie te organiseren. De schutterij hoopt de trouwe bezoekers volgend jaar wel te kunnen begroeten.