Op kermismaandag 27 augustus gaan de leden van de Schut van Buul weer een spannende strijd aan, om uit te maken wie zich kan laten kronen tot Koning of Koningin van Schutterij St. Nicolaas & St. Antonius.

Ook de niet-leden kunnen deelnemen voor de titel van Kermiskoning en de jeugd kan deelnemen voor de titel van Jeugdkoning. Iedereen is welkom bij de Schutshoeve welke gelegen is aan de Laarstraat te Budel.

De leden van de Schut zullen om 12.00 uur starten met een gezamenlijke lunch in de Schutshoeve. Daar zal rond de klok van drieën het officiële gedeelte starten met het openings/welkoms woord en aansluitend het afleggen van de sabel, de steek en de koningsvogel van de uittredende Koning Peter Dijcks. Als dit allemaal achter de rug is zal omstreeks 15.45 uur het Koningsschieten starten door het openingsschot van Locoburgemeester Frans Kuppens. Naar verwachting zullen de hoogwaardigheidsbekleders tussen 17.30 en 18.00 uur bekend zijn. De huldiging van de nieuwe Koning(in)en zal daarna plaats vinden waarna het feestje kan losbarsten. Drankjes en hapjes zijn natuurlijk te verkrijgen en ook voor een vrolijk “nootje” wordt gezorgd.

Iedereen, zowel jong als oud en wat er tussen in zit, kan dus op deze maandag kennis maken met de schietsport. Ook U kunt deze dag deelnemen en opgaan voor de titel van Kermiskoning 2018. De schietcommissie zal U dan alle noodzakelijke instructies geven bij de kennismaking van het zwaar calliber schutters geweer.

De jeugd kan onder deskundige begeleiding met de windbuks schieten voor de titel Jeugdkoning. Graag zien we U in grote getalen verschijnen bij de Schutshoeve om er met zijn allen weer een gezellige kermismaandag van te maken bij de Schut van Buul.