Op het 393e Bondsschuttersfeest op 19 juni j.l. te Grathem, waaraan
21 schutterijen deelnamen, heeft de Schut van Buul prima prestaties
geleverd. Om 12.15 waren de solisten Cas Gerits en Niels
Raaijmakers al aan de beurt om hun muziekstuk voor te spelen voor
de jury. Zij behaalden met respectievelijk 81 en 84 punten beiden
een eerste prijs. Daarna was het de beurt aan de drumline om hun
Cadences nr2 aan de jury en het publiek te laten horen. Met een
kleine bezetting werd er met een eerste prijs een mooie beoordeling
gescoord. Erik Willekens behaalde als Tambour-maitre een 4e plaats:
ook een prima resultaat.
Dan was er de optocht met defile door het dorp.De leerlingen in
opleiding liepen ook met ons mee, eent met het verenigingsbord en
de anderen ieder met een vlag. De beloning was de eerste prijs voor
het mooiste geheel. De leerlingen deden ook mee met het
jeugdschieten met de windbuks, hetgeen bij sommigen al heel aardig
lukte. Hierna was het de beurt aan de grote schutters. Zij waren
vandaag goed op dreef.Na 6 schietrondes kwamen zij op een mooie 4e
plaats terecht. Deze uitslagen geven goede moed om naar het
naderende OLS toe te werken. Daarom welgemeende felicitaties aan
alle leden. Tot bij het Oud Limburgs Schuttersfeest in Meijel op 3
juli aanstaande.