Koning der Koningen

Koning der Koningen

Elk jaar op de 2de zondag in September organiseert schutterij St. Nicolaas & St. Antonius Budel een traditioneel koningstreffen. Al vele jaren komen schutters koningen en koninginnen van OLS aangesloten verenigingen en gilden uit de kring Kempenland bij elkaar voor een unieke wedstrijd tussen koningen onderling.

Deze traditie is binnen de gemeente Cranendonck warm ontvangen en heeft de gemeente ook doen besluiten dit culturele evenement te omarmen en er een officieel tintje aan te geven. De burgemeester van Cranendonck heet de gasten persoonlijk welkom. Schutters- en gilden koningen die inschrijven ontvangen van het Cranendoncks gemeentebestuur dan ook de officiële uitnodiging voor dit culturele treffen.

De ontvangst vind plaats bij het oude “Schepenhuis” in het centrum van Budel. Met dit oude gemeentehuis als decor wordt er een groepsfoto gemaakt van alle deelnemende koningen, koninginnen en/of koningsparen. Deze foto, samen met individuele foto’s van alle deelnemers worden op het einde van de wedstrijd gratis digitaal verstuurd aan de deelnemers.

Natuurlijk wordt er met de zware buks geschoten, op de traditioneel houten koningsvogel. Degene die de vogel naar beneden schiet ontvangt hiervoor de zilveren speld van de gemeente Cranendonck en mag zich Koning der Koningen 2019 noemen. Ook de overige deelnemers ontvangen een blijvende herinnering als bewijs van deelname aan deze traditionele wedstrijd. Ieder jaar weer kijkt iedereen met veel plezier terug op deze inmiddels hooggewaardeerde gebeurtenis. De Koningen worden in vol ornaat verwacht op de receptie bij het “Schepenhuis” op de markt in Budel. Daarbij stelt het de vereniging zeer op prijs wanneer ook de begeleiders in uniform aanwezig zijn. Na ontvangst en toost op de dag, gaan de gasten in optocht en onder begeleiding van de drumband naar de “Schutshoeve” van Schutterij St.Nicolaas en St.Antonius aan de Laarstraat in Budel. Hier wordt van een gezamenlijke lunch genoten waarna de schietwedstrijd rond 14 uur start. De “Schut van Buul” staat garant voor een spannende, sfeervolle en gezellige dag.

Voor het aanvragen van een inschrijfformulier, kunt u terecht bij Harrie Das (0495-493837), de contactpersoon van het “Koning der Koningen”, of per mail op info@schutvanbuul.nl. Alle informatie wordt dan aan U verstrekt.

Elke schutterskoning is van harte uitgenodigd om in te schrijven voor deze wedstrijd onder koningen.

De ontvangst vind plaats bij het oude “Schepenhuis” in het centrum van Budel. Met dit oude gemeentehuis als decor wordt er een groepsfoto gemaakt van alle deelnemende koningen, koninginnen en/of koningsparen. Deze foto, samen met individuele foto’s van alle deelnemers worden op het einde van de wedstrijd gratis digitaal verstuurd aan de deelnemers.

privacy beleid