Stichting “de Vrienden van de Schut”

De schutterij heeft een toekomstplan uitgestippeld, waarbij een hoger prestatieniveau centraal staat. Een duidelijk en goed opgezet “JEUGDPLAN” t.b.v. het tamboerkorps. Om de plannen voor opleiding van muzikanten, aanschaf en onderhoud van materiaal, goede begeleiding bij het schieten en doorstroom van de jeugd naar de schutters te realiseren zal dit financieel verantwoord moeten zijn. Een verantwoording die de “Schut van Buul” samen met lokale ondernemingen wil gaan dragen. Want we willen ons cultureel erfgoed in stand houden.

In dit jeugdplan speelt de stichting “Vrienden van de Schut” een belangrijke rol. Het jeugdplan zal er uiteindelijk toe leiden dat de uitstraling van het korps, het muzikale niveau en de schietprestaties een progressieve ontwikkeling door maakt waar doorstroming vanuit de jeugd op peil gehouden en gebracht moeten worden.

We beschikken natuurlijk al over een prachtige accommodatie, welke uitstekende mogelijkheden biedt om het zakenleven, tamboerkorps en schutters in een ontspannen sfeer bij elkaar te brengen. Onder het genot van een schot op de boom, een hapje en een drankje kan het zakelijke met het aangename gecombineerd worden. Er wordt ruimschoots de gelegenheid geboden contacten te leggen en te onderhouden. Wij als “Vrienden van de Schut”  garanderen dat Uw bijdrage alleen ten goede komt aan het jeugdplan.

Graag willen we in een persoonlijk gesprek onze plannen toelichten en verduidelijken. Geef daarom een reactie door aan ons wanneer U interesse is gewekt voor dit initiatief.

“Vrienden van de Schut” kijkt positief naar de toekomst, U toch ook !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *