De Schut van Buul

Home Sponsoren Contact

Wedstrijden


Hierna vindt u een korte uitleg van de wedstrijden die plaats vinden op een schuttersfeest.

Mooiste Koning, mooiste Keizer
De meest markante figuur van de schutterij is zonder twijfel de koning, al dan niet vergezeld van een koningin. Omhangen met prachtige zilveren koningsplaten, vormt hij letterlijk en figuurlijk het schitterende middelpunt van de vereniging. Elke schutter kan koning worden. Naar eeuwenoud gebruik wordt er door de leden van de vereniging volgens het reglement op de vogel geschoten. Na het openingsschot schieten de leden in volgorde van loting om de beurt net zo lang op het blok tot het laatste stukje overblijft. Hij of zij die dit naar beneden schiet mag zich gedurende het komende jaar koning van de schutterij noemen. Schiet de koning drie keer binnen vijf jaar de vogel af, dan wordt hij tot keizer gekroond. Een erefunctie die hij in principe tot het einde van zijn dagen behoudt. Tijdens die schuttersfeesten wordt de koning en de keizer beoordeeld op het feestterrein. Beoordeeld wordt o.a. kleding, hoofddeksel, handschoenen, schoeisel, koningszilver, onderscheidingen, houden met opgestoken sabel of degen, sjerp, algemene indruk.

Mooiste Koningin
Alle koninginnen worden in één categorie beoordeeld. Kleding aangepast aan de weersomstandigheden. De Koningin wordt tweemaal beoordeeld 1 bij het onderdeel “mooiste koningspaar” 2 bij het onderdeel “mooiste koningin” Beoordeeld wordt, kleding, kapsel en hoofdbedekking, handschoenen, sjerp, bloemen, schoeisel en kousen, en natuurlijk de algemene indruk.

Mooiste Koningspaar
Als uitgangspunt gelden de normen voor de “mooiste koning” en “mooiste koningin” De koningin loopt rechts van de koning, zodat zij geen hinder heeft van eventueel gedragen sabel of degen. Als paar wordt beoordeeld de kleurencombinatie van de kleding van de koning en koningin, deze moet een harmonisch geheel vormen. Het koningspaar moet waardig zijn in kleding en presentatie.

Beste vendelier
Het vendelzwaaien is afgeleid van de aloude traditie rondom het vaandel als strijdteken. De vlag staat symbool voor de soevereiniteit van het gezelschap. Zij vertegenwoordigd alle deugden en normen waarop de schutter prat gaat. Valt het vaandel dan is alles verloren. Dit uitgangspunt staat centraal in de vaste patronen of reeksen die de vendeliers met hun vaandel maken. Onder alle omstandigheden moet de vlag blijven wapperen. Behalve behendigheid is ook een grote mate van kracht vereist om als volleert vendelier gedurende 10 minuten het kunnen tonen. De vendeliers zijn in 5 klasse ingedeeld; jeugdklasse, c- b- a- klasse, vaandel klasse. Beoordeeld wordt o.a.; ritme gelijkmatig vendelen, stand en lichaamshouding, vrij van lichaam en grond, systematiek link en rechts gelijk prestaties voor acrobatiek vendelen, prestatie voor klassiek vendelen.

Mooiste Marketentster (groep)
Mooi om te zien, maar zonder historische betekenis. Dat zijn de marketentsters die sinds begin jaren ’70 de schutterijen begeleiden. Het idee van marketentster is afgeleid van de vrouwen die in de 16e en 17e eeuw achter het leger aantrokken. Het was een mogelijkheid om bij de echtgenoot in de buurt te zijn en hem van zijn droogje en zijn natje te voorzien. De vrouwen maakten van de nood een deugd, en boden ook anderen voedsel en drank als koopwaar aan. Vandaar de naam marketentster, die is afgeleid van ‘markentare’ hetgeen verkopen of verhandelen betekent. Marketentsters worden per vereniging als groep beoordeeld, met dien verstande dat ook één marketentster wordt beschouwd als groep. De plaats van de marketentster in de schutterij is vóór de vaandeldrager. De kleding dient te harmoniëren met de uniformen van de schutterij. Beoordelingspunten zijn o.a.; • Houding deze dient kalm en waardig te zijn. • Vaatje, houten vaatje aan draagriem over de schouder, voorzien van sterke drank. • Mandje of korfje; inhoud glaasje, bruikbaar mes, handdoek, stokbrood, kaas worst • hygiëne en handelingen (afsnijden brood, kaas en tappen glaasje drank) • geldbuidel, van stof of leer • kleding, hoofdbedekking etc.

Marswedstrijden door muziekkorpsen
Aan de basis van elke drumband staan de trommels. De diepte- en tenortrommel produceren een donkere dreun. De overslagtrom geeft het ritme aan en de ‘kleine trom’ bepaalt de melodie. Hun klankkleur kan variëren door op het onderste vel metalen snaren te laten meetrillen. Wanneer de drumband alleen uit tamboeren bestaat, wordt zij ingedeeld in sectie A. De drumbands die begeleid worden door klaroenblazers heten klaroenkorpsen en vallen onder sectie B. Een klaroen is een soort trompet die slecht 5 natuurlijke tonen in Bes produceert. Wordt dit korps uitgebreide met basklaroenen en klaroenen met ventiel, dan valt dit gezelschap in Sectie C. Komen Hoorns erbij, dan wordt het Sectie D en is de drumband verrijkt met een fluitkorps, dan speelt die in Sectie E. Behalve qua samenstelling, verschillen de drumbands ook qua niveau. Zo ontstaan de diverse divisies; van vierde, derde, tweede divisie tot eerste en eredivisie. Bereikt het gezelschap de top, dan musiceert het in de concertdivisie. De deelnemende korpsen dienen één marcherend werk uit te voeren.

Het optreden bestaat uit:

  • de opmars
  • de presentatie van de vereniging aan de jury en het publiek bij welke presentatie de tamboer-maître voor het optredende korps staat
  • de aanmelding door de tamboer-maître bij de jury
  • het marcherend uitvoeren van de mars

De jury bestaat uit 2 personen en geeft haar oordeel in de volgende rubrieken; Klankverhouding, techniek en articulatie, muzikale uitvoering dynamiek en frasering, samenspel en ritmiek, interpretatie en tempo, marsorde en discipline. Tevens wordt ook de tamboer-maître beoordeeld op; stok- en of mondcommando’s, stokhandelingen, exercitie en houding Bij gemiddeld een 9, minimaal 108 punten, een 1e prijs met lof Bij gemiddeld een 8, minimaal 96 puntten, een 1e prijs Bij gemiddeld een 7, minimaal 84 puntten, een 2e prijs Bij gemiddeld een 6, minimaal 72 puntten, een 3e prijs

Solistenconcours
Op het solistenconcours kunnen individuele leden van de drumbands hun muzikale talenten tonen. Het aardige aan dit solistenconcours is, dat met name jeugdige tot zeer jeugdige schuttertje hieraan deelnemen. Vol ernst en overgave gaan zij ervoor, en omdat meestal dezelfde muzikanten de strijd met elkaar aangaan, ontstaat er een gezonde concurrentie en na-ijver die de prestaties ten goede komt. Deelnemers in de jeugdafdeling mogen vrije werken uitvoeren. Deelnemers in de overige afdelingen moeten voor het uit te voeren werk een keuze maken uit de geldende solisten repertoria. Deelnemers ontvangen een door de jury opgemaakt kritisch en gemotiveerd verslag en puntenlijst betreffende het optreden. De beoordeling geschied in; Muzikale uitvoering, technische uitvoering, ritmische uitvoering, nuancering, tempo, presentatiehouding.

*Exercitie wedstrijden zie onder opleidingen
*Schietwedstijden zie onder zware buks opleidingen